AWF Wrocław

Portal Studencki

Wnioski o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora dla najlepszych studentów, zapomogę można składać po uprzednim zapisaniu się na konkretną datę i godzinę w systemie kolejkowym, który znajduje się na portalu OMNIS w zakładce KOLEJKI.