AWF Wrocław

Portal Studencki

W związku z ukazaniem się Zarządzenia Rektora dotyczącego kryteriów i stawek stypendium socjalnego oraz stypendium specjalnego dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności na rok akademicki 2018/2019 informujemy, iż wypłata świadczeń : stypendium socjalnego, zwiększonego stypendium socjalnego oraz stypendium specjalnego dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności  za m-c październik będzie 6 grudnia, za miesiąc listopad - 7 grudnia natomiast za grudzień 17 grudnia. Zapomogi wypłacane będą ze stypendium grudniowym tj. 17 grudnia.

Czytaj więcej: Informacja dotycząca stypendiów dla studentów na rok akademicki 2018/2019

Wnioski o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora dla najlepszych studentów, zapomogę można składać po uprzednim zapisaniu się na konkretną datę i godzinę w systemie kolejkowym, który znajduje się na portalu OMNIS w zakładce KOLEJKI.

Regulamin pomocy materialnej dla studentów - pobierz