AWF Wrocław

Portal studencki

Wszyscy studenci, którzy starali się o stypendium Rektora proszeni są o odebranie decyzji w Biurze Spraw Studenckich od 04.12 - 18.12.2017 roku.

W związku ze zmianą zapisu w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym kryteria i stawki w roku akademickim 2017/18 uległy radykalnej zmianie - więcej...

Stypendium socjalne, Stypendium dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością

Studenci niezgadzający się z decyzjami Wydziałowych Komisji Stypendialnych proszeni są o odbiór decyzji od 04 grudnia do 08 grudnia 2017 roku.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Wszyscy studenci z przyznaną liczbą punktów przez Odwoławczą Komisję Stypendialną proszeni są o odbiór decyzji również od 04 grudnia do 18 grudnia 2017 roku.

Czytaj więcej: Decyzje

Ranking punktowy do stypendium rektora dla najlepszych studentów - pobierz
Studenci, którzy nie zgadzają się z liczba punktów proszeni są o kontakt z Biurem Spraw Studenckich.