AWF Wrocław

Portal studencki

Punkty przyznane po wstępnej weryfikacji na Doktoranckiej Komisji Stypendialnej dotyczącej zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych z dnia 08 czerwca 2018 roku

Osoby, które zgadzają się z naliczoną liczbą punktów spokojnie czekają aż po II posiedzeniu Komisji zostaną wydane decyzje.

Osoby, które nie zgadzają się z naliczoną liczba punktów i/lub chcą wykazać, że dane osiągnięcie nie zostało policzone, proszone są o wizytę w Rektoracie i odbiór "wezwania do uzupełnienia braków", gdzie będzie informacja, czego brakuje.

Prosimy je odebrać najpóźniej do środy 13.06 włącznie!

Następnie, przez 7 dni, do środy 20.06.2018 roku należy uzupełniać ewentualne braki.

Następnie zostaną wydane decyzje i ruszy ew, procedura odwoławcza.

Czytaj więcej: Projakościówka - wyniki Komisji

Doktoranci, którzy odwoływali się od decyzji Odwoławczej Komisji Stypendialnej (I instancja) proszeni są o odbiór decyzji z Odwoławczej Komisji Stypendialnej (II instancja) w Biurze Spraw Studenckich od 17 stycznia 2018 roku.

Stypendium dla najlepszych doktorantów - ranking ostateczny - pobierz