AWF Wrocław

Portal Studencki

Wnioski o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium dla najlepszych doktorantów i zapomogi przyjmowane będą od 01 do 10 października 2018 roku w godz. 9:00 - 14:00 w Biurze Spraw Studenckich ul. Banacha 11 pok. 0/3 - więcej informacji

Regulamin pomocy materialnej na rok akademicki 2018/2019 dostępny będzie na przełomie sierpnia i września 2018r.