AWF Wrocław

Portal Studencki

Drodzy Doktoranci, zakończona została procedura odwoławcza dotycząca zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na 2019 rok - więcej informacji

Proszę Państwa, proszę zapoznać się z regulaminem przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Regulamin oraz wnioski znajdują tutaj.

Należy wykazywać osiągnięcia od stycznia do grudnia 2018 roku.

Wypełnione kompletne wnioski proszę składać w REKTORACIE w Biurze Spraw Studenckich pok. 0/3 od dnia 07 stycznia 2019r. do 11 stycznia 2019r.

Szanowni Państwo
Do chwili obecnej zakończyły się prace Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów.
Trwają prace Wydziałowych Komisji Stypendialnych. Wyniki dostępne będą w drugiej połowie grudnia. Prosimy o cierpliwość.
Z uwagi na wysokość środków pozostałych do wypłacenia na wszystkie stypendia do końca roku 2018, kryteria i stawki na rok akademicki 2018/19 od października do grudnia 2018 roku i na styczeń 2019 roku kształtują się następująco:

Czytaj więcej: Kryteria i stawki stypendialne dla doktorantów na rok akademicki 2018/19 

Wnioski o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium dla najlepszych doktorantów i zapomogi przyjmowane będą od 01 do 10 października 2018 roku w godz. 9:00 - 14:00 w Biurze Spraw Studenckich ul. Banacha 11 pok. 0/3 - więcej informacji

Regulamin pomocy materialnej na rok akademicki 2018/2019 dostępny będzie na przełomie sierpnia i września 2018r.