AWF Wrocław

Portal Studencki

Kategorie i stawki pomocy materianej dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w roku akademickim 2017/2018 określone zarządzeniem Rektora AWF Wrocław nr 90/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku

Do pobrania:

Wnioski i druki do poszczególnych stypendiów na rok 2017/18 dostępne będą na stronie od 18 września 2017 roku

Do pobrania:
Stypendia