AWF Wrocław

Portal Studencki

Drodzy Doktoranci, decyzje dotyczące zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na 2018 rok są do odbioru w Rektoracie ul Banacha 11 pok.0/3 od godz.8:00- 14:30.

 Od każdej decyzji można się odwołać do Doktoranckiej Odwoławczej Komisji Stypendialnej dotyczącej zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w terminie 14 dni od odebrania decyzji (wzór wniosku w załączniku).

Ważne informacje dotyczące limitów przyznawania stypendiów

  • I rok - 30% to 6 osób
  • II rok - 30% to 9 osób
  • III rok - 30% to 5 osób
  • IV rok i przedłużenie - 30% to 20 osób

Wymagana minimalna liczba pkt, która uprawnia do otrzymania stypendium to:

  • I rok - brak
  • II rok – 20 pkt
  • III rok – 40 pkt
  • IV rok – 60 pkt
  • Przedłużenie – 80 pkt

W związku z uzupełnianiem brakujących dokumentów zgodnie z KPA §64 pkt 2 przedstawiam wyniki pracy komisji wyrażone poniższą punktacją.

Lp. nr albumu Liczba pkt
po ponownym przeliczeniu
1 42214 270
2 43062 236
3 38809 188
4 40186 180
5 48491 166
6 39229 164
7 40214 140
8 40303 136
9 40541 130
10 39608 106
11 37169 102
12 39617 97
13 40685 97
14 47239 96
15 37654 96
16 38303 93
17 42426 93
18 41599 80
19 37095 76
20 47446 59
21 48894 56
22 41967 41,81
23 50246 40,73
24 36927 39,51
25 42948 32,51
26 39584 31
27 37466 7
28 31272 0
29 40842 0
30 42427 0
31 46029 0
32 40292 0