AWF Wrocław

Portal Studencki

Punkty przyznane po wstępnej weryfikacji na Doktoranckiej Komisji Stypendialnej dotyczącej zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych z dnia 08 czerwca 2018 roku

Osoby, które zgadzają się z naliczoną liczbą punktów spokojnie czekają aż po II posiedzeniu Komisji zostaną wydane decyzje.

Osoby, które nie zgadzają się z naliczoną liczba punktów i/lub chcą wykazać, że dane osiągnięcie nie zostało policzone, proszone są o wizytę w Rektoracie i odbiór "wezwania do uzupełnienia braków", gdzie będzie informacja, czego brakuje.

Prosimy je odebrać najpóźniej do środy 13.06 włącznie!

Następnie, przez 7 dni, do środy 20.06.2018 roku należy uzupełniać ewentualne braki.

Następnie zostaną wydane decyzje i ruszy ew, procedura odwoławcza.

 

Lp. nr albumu Łączna liczba pkt
1 50246 40,73
2 41967 41,81
3 36927 39,51
4 42948 32,51
5 48894 56
6 37095 76
7 39584 28
8 48491 118
9 39608 106
10 39617 94
11 39229 164
12 37466 0
13 41599 80
14 38809 188
15 47446 3
16 47239 20
17 37169 102
18 37654 0
19 40214 140
20 40186 180
21 43062 236
22 40303 0
23 42214 150
24 31272 0
25 40541 74
26 40842 0
27 42427 0
28 38303 0
29 46029 0
30 42426 13
31 40685 97
32 40292 0