AWF Wrocław

Portal Studencki

Radiowa Czwórka po raz kolejny ogłasza plebiscyt „NIEPRZECIĘTNI 2019”. Akcja adresowana jest do osób między 18 a 35 rokiem życia, które w ciągu minionego roku zrobiły coś wyjątkowego. Kandydatów można zgłaszać do 28 kwietnia br. Dziesiątkę finalistów wybierze jury, w którym zasiądą m.in. Mela Koteluk, Andrzej Bargiel oraz zeszłoroczny laureat – Michał Brańka. Ogłoszenie  wyników plebiscytu odbędzie się podczas gali 18 czerwca, transmitowanej w Czwórce.

Plebiscyt „NIEPRZECIĘTNI 2019” startuje 21 marca. Projekt skierowany jest do młodych ludzi, którzy na co dzień podejmują nietypowe działania, mają niebanalne zainteresowania, tworzą nieoczywiste rzeczy, przez co można określić ich „nieprzeciętnymi”.

Czytaj więcej: Plebiscyt „Nieprzeciętni 2019” w radiowej czwórce

plakaty a2 psycholog net1Kliknij obrazek aby uzyskać więcej informacji

Już po raz trzeci Dolnośląski Klub Kapitału organizuje Konkurs "Młode Talenty" dla wybitnych studentów oraz młodych pracowników nauki uczelni Dolnego Śląska. Laureaci nagradzani będą w kategoriach:

Czytaj więcej: Młode Talenty

Decyzją Odwoławczej Komisji Stypendialnej stypendium rektora dla najlepszych studentów w dniach 28-31.01.2019 r. otrzymają studenci kierunku Turystyka i Rekreacja.

Studenci TiR nie wypełnili limitu 10% najlepszych studentów na swoim kierunku. Jeżeli jednak nie zgadzają się ze swoją liczbą punktów dalej przysługuje im możliwość odwołania.

Na pozostałych kierunkach złożono więcej podań niż jest miejsc przewidzianych dla 10 % najlepszych studentów, w związku z czym oczekiwać należy na zakończenie procedury odwoławczej.

PROSZĘ ODBIERAĆ DECYZJE !!!

Adresaci pomocy materialnej dla studentów

Prawo do pomocy materialnej przysługuje studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, niezależnie od wieku, kształcącym się na studiach pierwszego i drugiego stopnia albo na jednolitych studiach magisterskich.

Czytaj więcej: Pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2018/2019

Studenci i doktoranci zainteresowani otrzymaniem Stypendium Ministra w roku akademickim 2018/2019 składają wnioski do właściwych dziekanatów do dnia 2 października 2018r. Wszystkie szczegółowe informacje dostępne są na stronie MNiSW:

Drodzy Doktoranci, decyzje dotyczące zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na 2018 rok są do odbioru w Rektoracie ul Banacha 11 pok.0/3 od godz.8:00- 14:30.

Czytaj więcej: Projakościówka 2018 – odbiór decyzji procedura odwoławcza