AWF Wrocław

Portal Studencki

Już po raz trzeci Dolnośląski Klub Kapitału organizuje Konkurs "Młode Talenty" dla wybitnych studentów oraz młodych pracowników nauki uczelni Dolnego Śląska. Laureaci nagradzani będą w kategoriach:

Czytaj więcej: Młode Talenty

Decyzją Odwoławczej Komisji Stypendialnej stypendium rektora dla najlepszych studentów w dniach 28-31.01.2019 r. otrzymają studenci kierunku Turystyka i Rekreacja.

Studenci TiR nie wypełnili limitu 10% najlepszych studentów na swoim kierunku. Jeżeli jednak nie zgadzają się ze swoją liczbą punktów dalej przysługuje im możliwość odwołania.

Na pozostałych kierunkach złożono więcej podań niż jest miejsc przewidzianych dla 10 % najlepszych studentów, w związku z czym oczekiwać należy na zakończenie procedury odwoławczej.

PROSZĘ ODBIERAĆ DECYZJE !!!

Adresaci pomocy materialnej dla studentów

Prawo do pomocy materialnej przysługuje studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, niezależnie od wieku, kształcącym się na studiach pierwszego i drugiego stopnia albo na jednolitych studiach magisterskich.

Czytaj więcej: Pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2018/2019

Studenci i doktoranci zainteresowani otrzymaniem Stypendium Ministra w roku akademickim 2018/2019 składają wnioski do właściwych dziekanatów do dnia 2 października 2018r. Wszystkie szczegółowe informacje dostępne są na stronie MNiSW:

Drodzy Doktoranci, decyzje dotyczące zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na 2018 rok są do odbioru w Rektoracie ul Banacha 11 pok.0/3 od godz.8:00- 14:30.

Czytaj więcej: Projakościówka 2018 – odbiór decyzji procedura odwoławcza

Punkty przyznane po wstępnej weryfikacji na Doktoranckiej Komisji Stypendialnej dotyczącej zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych z dnia 08 czerwca 2018 roku

Osoby, które zgadzają się z naliczoną liczbą punktów spokojnie czekają aż po II posiedzeniu Komisji zostaną wydane decyzje.

Osoby, które nie zgadzają się z naliczoną liczba punktów i/lub chcą wykazać, że dane osiągnięcie nie zostało policzone, proszone są o wizytę w Rektoracie i odbiór "wezwania do uzupełnienia braków", gdzie będzie informacja, czego brakuje.

Prosimy je odebrać najpóźniej do środy 13.06 włącznie!

Następnie, przez 7 dni, do środy 20.06.2018 roku należy uzupełniać ewentualne braki.

Następnie zostaną wydane decyzje i ruszy ew, procedura odwoławcza.

Czytaj więcej: Projakościówka - wyniki Komisji

Regulamin oraz załączniki do zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na rok 2018. Termin składania kompletu dokumentów: od 21 - 30 maja 2018 roku.