06.12.2016r

Kategorie i stawki stypendiów dla studentów na rok 2016-2017

Informacje dla studentów - Stypendia

 

Stypendium Urzędu Miejskiego we Wrocławiu 09.11.2016r. 

 

Do działalności Biura Spraw Studenckich i Sportu Akademickiego należą:  

 

Sprawy studenckie w zakresie bytowym:  

- stypendia wszelkiego rodzaju

- zapomogi

- obniżenie opłat za powtarzanie przedmiotu

- ITS/ IPS ze względów sportowych

 

Merytoryczna opieka nad:

 -  Sekcjami sportowymi Uczelni

-  Samorządem Studenckim

-  Studenckim Towarzystwem Naukowym

-  Domem Studenckim „Spartakus”

-  Uniwersyteckim Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu  

 

Pracownicy Biura:

mgr Ligia Poniatowska – tel. (71 ) 347- 31- 31

mgr Anna Cierniak – tel. (71) 347 31 -63